Birleşmiş Milletler Simülasyonu Nedir?

Birleşmiş Milletler (BM), 24 Ekim 1945’te kurulmuş; dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslararasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür. Birleşmiş Milletler kendini “adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş küresel bir kuruluş” olarak tanımlamaktadır. Konferansımız, Birleşmiş Milletler’in oturumlarının simüle edilmesi yoluyla biz öğrencilere yeni deneyimler kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda Birleşmiş Milletler Simülasyonu, eleştirel düşünme, takım çalışması ve liderlik yeteneklerine ek olarak katılımcıların araştırma, konuşma, tartışma ve yazma becerilerini kullanmalarını ister ve geliştirir. Ayrıca belirtmemiz gerekir ki, Konferansımızda Harvard prosedürü geçerli olup, Konferans dili Türkçedir.